Editors Picks

luni, 27 octombrie 2014

Relieful Judetului Constanta

Evoluţia îndelungată paleogeografică şi acţiunea diferenţiată a factorilor subterani modelatori au dus la formarea unor unităţi de relief caracterizate prin structură de podiş cu altitudine redusă.

în cea mai mare parte a teritoriului predomină valorile sub 200 m, diferenţele altitudinale între părţile componente fiind reduse. înălţimi cuprinse între 200 m şi 250 m apar fragmentar în partea nordică a teritoriului, acestea scad spre culoarul văii Carasu până la 50 m, iar de aici cresc spre sud, atingând aproape 200 m către graniţa cu Bulgaria.

Podişul are un aspect tabular, uşor înclinat spre NV şi are o pantă mai înclinată în apropierea litoralului şi a Dunării, altitudinile oscilând între zero şi 100 m.

O serie de particularităţi fizico-geografice stabilesc deosebiri între zonele marginale şi cele interioare ale reliefului judeţului.

Ca principale unităţi naturale se disting:
- podişul - care cuprinde aproape întreg teritoriul (Podişul Dobrogei de Sud), este constituit din calcare mezozoice aşezate pe mame şi calcare terţiare. Acoperite cu o manta groasă de loess. Din această cauză văile săpate de râuri sunt lipsite de apă în cea mai mare parte a anului. Cea mai importantă vale este Casimcea. Pe laturile de est şi vest, relieful podişului se succede în trepte din ce în ce mai joase.

 - câmpia - din punct de vedere geografic, înaltă erozivo- structurală, uşor vălurită, cu aspect de poduri pe care se practică culturile de câmp -în special cele cerealiere, se evidenţiază în zona centrală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu