Editors Picks

luni, 27 octombrie 2014

Podisul Medgidiei

Podişul Medgidiei - (unii cercetători l-au numit Podişul Dorobanţu sau Podişul Tortomanului) este situat între Podişul Casimcei, la Nord şi Valea Carasu, la Sud, fiind extins pe direcţia est-vest, între cumpăna de apă spre mare şi Valea Dunării, pe o zonă de circa 30 km.

Fundamentul acestui podiş este format din şisturi verzi, peste care s-au depus formaţiuni mai noi - jurasice, cretacice, eocene, tortoniene şi sarmaţiene.

Parte sudică a podişului este constituită din panta râpoasă a Văii Carasu.

Limita estică urmăreşte cumpăna de ape spre mare, iar cea vestică ajunge până la valea Dunării. în podişul Medgidiei altitudinea scade de la nord (120 m) spre sud (9-10 m) şi de la est (54 m) spre vest (12 m).

Acest podiş se caracterizează printr-o puternică fragmentare rezultată în urma activităţii erozive a apelor curgătoare - Boasgic, Tortomanu şi afluenţii de pe dreapta a văii Carasu.

Văile au aspect asimetric, malul stâng fiind mai înalt. Aspectul general al podişului este dat de dealurile uşor ondulate, ce coboară în pantă domoală spre sud (Valea Carasu).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu