Editors Picks

luni, 27 octombrie 2014

Fauna Judetului Constanta

într-o strânsă legătură cu răspândirea solurilor şi vegetaţiei întâlnim o varietate foarte mare de vieţuitoare.

Datorită acestor raporturi de interdependenţă răspândirea teritorială a vieţuitoarelor urmează aproape fidel arealele de vegetaţie.

în regiunea de stepă, cea mai extinsă în limitele judeţului Constanţa, fauna prezentă se caracterizează printr-un mare număr de păsări şi rozătoare care-şi găsesc hrană din belşug. în condiţiile actuale, când o mare suprafaţă acoperită cu stepă spontană, a fost ocupată de culturile agricole, numărul de specii şi exemplare a scăzut simţitor.

Noile condiţii agrotehnice, strâns legate de cele climatice, determină fluctuaţii ale populaţiilor, fapt evidenţiat prin variaţia densităţii consumatorilor (mamifere şi reptile). Printre speciile caracteristice stepei din judeţul Constanţa se numără popândăul (Citellus citellus), cel mai dăunător şi iepurele (Lepus europaeus) vânat bine apreciat.

Se mai întâlnesc, în număr mare orbetele mic (Spalax leucodon), şoarecele de câmp (Microtus arvalis), şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus).

Dintre animalele carnivore putem aminti - dihorul de stepa (Mustela eversaani), dihorul pătat (Vormella peregusna), hamster romanesc (Mesocri cellus newtoni), şarpele rău (Coluber jugularis caspius).

Reptilele sunt reprezentate prin guşterul vărgat (Lacerta trilineata dobrogica), şopârla de stepă (Lacerta taurica taurica) broasca ţestoasă dobrogeană (Testudo greaeca ibera) ş.a.

Numărul mare de insecte este dominat de către lăcustarul (Sturnus roseus), zebrina (Zebrina varmensis), călugăriţa (Mantia religiosa), scarabeul (Scarabaeus affinis), croitorul (Calamobius fillum), greierul borţos (Bradyparus dasypus) etc.

în urma extinderii terenurilor agricole şi a vânatului unele specii de importanţă cinegetică şi-au redus drastic numărul aparţinând în prezent în mod accidental în fauna judeţului Constanţa - dropia (Otis tarda) şi spurcaciul (Otis tetrax orientalis).

Dintre păsări amintim potâmichea (Perdix perdix), graurul (Sturnus vulgaris), coţofana (Pica pica), uliul porumbar (Accipitergentilis), uliul şerpar (Cicaetus gallicus), prepeliţa (Coturnix coturnix), ciocârlia (Alauda arvensis).

în lacurile din lungul litoralului şi pe malul Dunării sunt întâlnite frecvent exemplare de: şarpele de apă, peşti importanţi pentru pescuit (crap, biban, caras, şalău etc.) şi numeroase păsări - chiriachiţe (chilidonias), pescăruş (Laurus argentatus, Laurus minutus), cormoranul (Phulacrocorax curbo), stârci confundări (Gavia aectica), fugaci (Tringo), piciorongul (Himanotopus), gâşte (Anses) şi raţe (Anas), majoritatea oaspeţi de primăvară.

Pe nisipurile maritime, care însoţesc plajele şi cordoanele litorale, fauna este reprezentată prin numeroase cochilifere: scoicile japoneze (Donatx trunculus), unghiuţele multicolore (Tellina), scoici albe (Mya arenaria, Cardium), bancuri de midii (Mytillus gaeloprovincialis), stridii (Osterea edule), melcii sunt reprezentaţi prin ochişorul (Cyclope neritea), rapana (Rapana thomasiana), iar crustaceii prin - crabul de nisip (Portunus) şi crabul sidefiu (Xantho Poressa) ş.a.

în zona silvostepei şi pădurii fauna găseşte condiţii mai bune de hrană şi adăpost întâlnind o mai mare varietate de specii cu efective numeroase. Putem aminti - şoimul dunărean (Falco cherrus danubialis), pajura de stepă (Aquila rapax orientalis), uliul alb (Circus macrubus), vulturul codalb (Heliaetus albicilla), bufniţa mare (Bubo bubo) ş.a.

Dintre mamifere amintim pisica sălbatică (Felix silvestris), vulpea roşie (Vulpes vulpes vulpes), jderul de scorbură (Martes martes), ariciul (Arinaceus europaeus), liliacul (Rinolophus terrumequinum).

Dintre mamiferele mai rar întâlnite la noi în fauna ţării noastre putem aminti unele specifice Dobrogei: vulpea cărbunăreasă (vulpes melangaster), pârşul de copac (Dryomis nitedula), mic cu coada stufoasă, jderul de piatră (Martes faino), de talie mică şi cu blana mai deschisă la culoare, dihorul pătat (Vormela peregusna), care trăieşte numai în Dobrogea. Alături de aceştia se întâlnesc foarte des mistreţii (Sus scrofa attila Thomas), veveriţa (Sciurus vulgaris L.), dihorul de stepă (Mustela eversmanic Less), bizamul (Ondatra sibettica L.).

în fauna judeţului Constanţa au fost colonizate câteva specii cu valoare cinegetică: muflonul (Ovis musimon), fazanul (Phasianus), căprioara (Capreolus capreolus).

Mai putem aminti specii diferite care trăiesc pe aceste meleaguri - broasca râioasă (Bufa vinidis), năpârca (Anquis fragilis colchi) etc.

Fauna piscicolă este foarte interesantă şi variată spre deliciul turiştilor pescari - crapul (Cyprinus carpio), carasul (Carassius), plătica (Abrumis brunica), babuşca (Rutilus rutilus), specii marine - cambula (Pleuroneclus slesus), calcanul (Rhombus maeoticus) şi delfinii - porcul de mare (Phocaena phocaena), rechinul (Squalus achantias).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu